NMBU hovedside

MINA hovedside

 · Ansatte
  · Ronny Steen

 · In English
 · En side opp


Oppdatert 11.11.2012
av O.W.Røstad
 

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)


  Ronny Steen
  Senioringeniør

  Postadresse: MINA, NMBU, Postboks 5003, 1432 Ås
  Besøksadresse: Rom S251, Sørhellinga, Høgskoleveien 12
  E-post: ronny.steen@nmbu.no
  Telefon: 67 23 17 78

Arbeidsområde:
 • Økologisk laboratorie- og feltarbeid
 • Undervisning i zoologi og økologi
 • Ansvarlig for fiskelaboratoriet
 • Miljøkontakt

Fagområde:
Viltøkologi og adferdsøkologi.

Bakgrunn:

Cand.scient. i naturvitenskap ved Norges landbrukshøgskole, 2004.
Hovedoppgave: Food provisioning in the Eurasian kestrel (Falco tinnunculus): handling efficiency of prey delivered to the nest. [Matforsyning hos tårnfalk (Falco tinnunculus): håndteringseffektivitet av byttedyr levert på reir.]

Ph.d. fra Universitetet for miljø- og biovitenskap, 2010.
Avhandling: Byttedyrleveranse hos en generalistpredator: Valg, preparering og allokering av byttedyr og mating av unger hos tårnfalk (Falco tinnunculus).


Undervisning:
Emneansvarlig for:
Underviser også i:
    

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Postboks 5003
1432 Ås
Tlf: 67 23 17 00
E-post: mina@nmbu.no
Besøksadresse/varelevering:
Sørhellinga
Høgskoleveien 12, 1430 Ås