NMBU hovedside

MINA hovedside

 · Ansatte
  · Per Kr. Rørstad

 · In English
 · En side opp


Oppdatert 29.03.2012
av O.W.Røstad
 

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)


  Per Kr. Rørstad
  Forsker

  Postadresse: MINA, NMBU, Postboks 5003, 1432 Ås
  Besøksadresse: Rom S303, Sørhellinga, Høgskoleveien 12
  E-post: per.kristian.rorstad@nmbu.no
  Telefon: 67 23 17 09
Fagområder:
 • Ressurs- og miljøøkonomi
 • Bioenergi
 • Virkemiddelanalyser (jord- og skogbruk)

Bakgrunn:

Cand.agric. i skogbruk, NLH, 1990.

Dr.scient. i økonomi, UMB, 2008.
Thesis: Essays on the Multifunctionality of Agriculture and Policy Options


Forskning:
 • Bionergi fra skog
 • Klimagassregnskap for bioenergi
 • Energipolitikk

Undervisning:
Emneansvarlig for:
      

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Postboks 5003
1432 Ås
Tlf: 67 23 17 00
E-post: mina@nmbu.no
Besøksadresse/varelevering:
Sørhellinga
Høgskoleveien 12, 1430 Ås