NMBU hovedside

MINA hovedside

 · Ansatte
  · Paal Krokene

 · In English
 · En side opp


Oppdatert 07.02.2006
av O.W.Røstad
 

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)


  Paal Krokene
  Professor II

  Postadresse: Norsk institutt for skog og landskap,
  Postboks 115, 1431 Ås
  Besøksadresse: Rom 107, Norsk institutt for skog og landskap, Høgskoleveien 8
  E-post: paal.krokene@nibio.no
  Telefon: 99 51 60 13

  Arbeider til daglig ved Norsk institutt for skog og landskap

Fagområde:
Skogentomologi.

Forskning:
 • Barkbilleøkologi, spesielt billenes samspill med patogene sopper og vertstreets forsvar
 • Bartrærs forsvarsmekanismer, både anatomiske og molekylærbiologiske aspekter
 • Effekter av endret klima på skogsinsekters utviklingsbiologi og utbredelse

Undervisning:
Emneansvarlig for:
 • FEP201 - Sykdommer og skadedyr på trær
 • FEP202 - Økologisk og økonomisk betydning av insekter og sopper i skogen
Underviser også i:
 • FEP201 - Sykdommer og skadedyr på trær

        

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Postboks 5003
1432 Ås
Tlf: 67 23 17 00
E-post: mina@nmbu.no
Besøksadresse/varelevering:
Sørhellinga
Høgskoleveien 12, 1430 Ås