NMBU hovedside

MINA hovedside

 · Ansatte
  · Ole Jørgen Hanssen

 · In English
 · En side opp


Oppdatert 05.10.2012
av O.W.Røstad
 

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)


  Ole Jørgen Hanssen
  Professor II

  Postadresse: MINA, NMBU, Postboks 5003, 1432 Ås
  Besøksadresse: Rom S376, Sørhellinga, Høgskoleveien 12
  E-post: ojh@ostfoldforskning.no
  Telefon: 90 72 79 77

  Arbeider til daglig ved: Østfoldforskning

Fagområde:
Livsløpsvurdering, klimaregnskap, bærekraftig innovasjon, fornybar energy, ressurseffektiv avfallsbehandling, økosystemtjenester og produkter, systems engineering,

Forskning:
 • Ressurseffektive verdikjeder for energi- og produktsystemer
 • Økosystemtjenester og livsløpsvurdering
 • Restråstoff, matsvinn og bioenergi i et kretsløpsperspektiv
 • Emballering og logistikk

Undervisning:
Emneansvarlig for:
 • FORN220 - Livsløpsvurdering - miljøeffekter av energi- og avfallssystemer
 • FORN350 - Ressurser i kretsløp - bærekraftig forvaltning av avfallsressurser

        

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Postboks 5003
1432 Ås
Tlf: 67 23 17 00
E-post: mina@nmbu.no
Besøksadresse/varelevering:
Sørhellinga
Høgskoleveien 12, 1430 Ås