NMBU hovedside

MINA hovedside

 · Ansatte
  · Mikael Ohlson

 · In English
 · En side opp


Oppdatert 01.10.2014
av O.W.Røstad
 

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)


  Mikael Ohlson
  Professor

  Postadresse: MINA, NMBU, Postboks 5003, 1432 Ås
  Besøksadresse: Rom S309, Sørhellinga, Høgskoleveien 12
  E-post: mikael.ohlson@nmbu.no
  Telefon: 67 23 17 57
Fagområde:
Økologi, vegetasjonshistorie, botanikk.

Forskning:
Skogøkologi og skoghistorie, plante-jord interaksjoner, populasjons- og reproduksjonsbiologi.

Undervisning:
Emneansvarlig for:
 • BOT230 - Planteøkologi og diversitet
 • ECOL100 - Grunnleggende økologi
 • ECOL310 - Økologiske effekter av globale miljøendringer
Underviser også i:
        

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Postboks 5003
1432 Ås
Tlf: 67 23 17 00
E-post: mina@nmbu.no
Besøksadresse/varelevering:
Sørhellinga
Høgskoleveien 12, 1430 Ås