NMBU hovedside

MINA hovedside

 · Ansatte
  · Line Nybakken

 · In English
 · En side opp


Oppdatert 16.11.2015
av O.W.Røstad
 

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)


  Line Nybakken
  Professor

  Postadresse: MINA, NMBU, Postboks 5003, 1432 Ås
  Besøksadresse: Rom S355, Sørhellinga, Høgskoleveien 12
  E-post: line.nybakken@nmbu.no
  Telefon: 67 23 17 87
Fagområde:
Skogbiologi, kjemisk økologi, trefysiologi, lavbiologi.

Forskning:
Effekter av klimaendringer på vekst, fenologi og forsvar hos trær og planter.
Pågående prosjekter:
 • Fra gran til bøkeskog: en fundamental økosystemendring drevet av klimaendringer
 • Effekter av klimaendringer på fenologi og utvikling hos Populus tremula
 • Proveniensforsøk med bøk i Norge

Ph.d. hovedveileder for:
 • Rakel Jonsdottir
       Effekter av miljøfaktorer på vekst og struktur av rotsystemet til granplanter
 • Yngvild Ransedokken
       Plante- og sopp-derivert jordkarbon i ulike boreale skoger
 • Thomas Solvin

Undervisning:
Emneansvarlig for:
Underviser også i:
 • SKOG250 - Skogforvaltning - øvingskurs i tverrfaglig analyse

        

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Postboks 5003
1432 Ås
Tlf: 67 23 17 00
E-post: mina@nmbu.no
Besøksadresse/varelevering:
Sørhellinga
Høgskoleveien 12, 1430 Ås