NMBU hovedside

MINA hovedside

 · Ansatte
  · Leif Egil Loe

 · In English
 · En side opp


Oppdatert 04.10.2012
av O.W.Røstad
 

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)


  Leif Egil Loe
  Professor

  Postadresse: MINA, NMBU, Postboks 5003, 1432 Ås
  Besøksadresse: Rom S240, Sørhellinga, Høgskoleveien 12
  E-post: leif.egil.loe@nmbu.no
  Telefon: 67 23 17 05
Fagområde:
Viltforvaltning, romlig økologi, bestandsdynamikk, predator-byttedyr interaksjoner, menneskelig påvirkning på dyrs adferd.

Forskning:
 • Effekter av klimaendring på Svalbards terrestriske økosystem med spesielt fokus på Svalbardreinens bestandsdynamikk
 • Sesongtrekk og arealbruk hos hjort - hvilke faktorer påvirker og hvilke følger har det for forvaltningen?
 • Kartlegge "fryktens landskap" i samspillet mellom hjortevilt, naturlige predatorer og menneskelige jegere
 • Økologiske og landskapsgenetiske studier av Mountain nyala i Bale mountains, Etiopia med fokus på habitatfragmentering og bevaringsbiologi

Ph.d. hovedveileder for:
 • Monica Trondrud

        

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Postboks 5003
1432 Ås
Tlf: 67 23 17 00
E-post: mina@nmbu.no
Besøksadresse/varelevering:
Sørhellinga
Høgskoleveien 12, 1430 Ås