NMBU hovedside

MINA hovedside

 · Ansatte
  · Katrine Eldegard

 · In English
 · En side opp


Oppdatert 19.01.2010
av O.W.Røstad
 

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)


  Katrine Eldegard
  Førsteamanuensis

  Postadresse: MINA, NMBU, Postboks 5003, 1432 Ås
  Besøksadresse: Rom S236, Sørhellinga, Høgskoleveien 12
  E-post: katrine.eldegard@nmbu.no
  Telefon: 67 23 17 47
Fagområde:
Atferdsøkologi, viltøkologi, naturforvaltning.

Bakgrunn:

Dr.scient. fra Norges landbrukshøgskole, Ås, 2003.
Avhandling: Parental care and offspring desertion in Tengmalm’s owl Aegolius funereus and sparrowhawk Accipiter nisus.

Cand.agric. fra Norges landbrukshøgskole, Ås, 1996.
Hovedoppgave: Home range characteristics and habitat selection of tawny owls Strix aluco in southeastern Norway.


Forskning:
 • Atferds- og populasjonsøkologiske studier på perleugle Aegolius funereus
 • Effekter av ulike former for menneskelig aktivitet (bruk av verneområder, skogbruk, kraftgater, veier, bebyggelse mm) på biodiversitet og enkeltarter

Undervisning:
Emneansvarlig for:
 • NATF100 - Innføringskurs i naturforvaltning
 • NATF301 - Praktisk naturforvaltning

        

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Postboks 5003
1432 Ås
Tlf: 67 23 17 00
E-post: mina@nmbu.no
Besøksadresse/varelevering:
Sørhellinga
Høgskoleveien 12, 1430 Ås