NMBU hovedside

MINA hovedside

 · Ansatte
  · Jonathan E. Colman

 · In English
 · En side opp


Oppdatert 29.02.2006
av O.W.Røstad
 

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)


  Jonathan E. Colman
  Førsteamanuensis

  Postadresse: MINA, NMBU, Postboks 5003, 1432 Ås
  Besøksadresse: Rom S264, Sørhellinga, Høgskoleveien 12
  E-post: jonathan.colman@nmbu.no
Fagområde:
Adferdsøkologi, økologisk restaurering, beiteøkologi og dyr-mennesker-naturmiljø interaksjoner.

Forskning:
 • Adferdsøkologi og ressursutnytelse hos reinsdyr
 • Interaksjoner mellom mennesker og reinsdyr
 • Interaksjoner mellom rein og sau på felles beiter
 • Økologiske interaksjoner og biologiske egenskaper til havabbor i Norske farvann

Undervisning:
Emneansvarlig for:
Underviser også i:
 • NATF320 - Tropisk økologi og naturforvaltning
 • NATF350 - Interaksjoner mellom mennesker og vilt

      

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Postboks 5003
1432 Ås
Tlf: 67 23 17 00
E-post: mina@nmbu.no
Besøksadresse/varelevering:
Sørhellinga
Høgskoleveien 12, 1430 Ås