NMBU hovedside

MINA hovedside

 · Ansatte
  · Peter Fredman

 · In English
 · En side opp


Oppdatert 30.09.2014
av O.W.Røstad
 

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)


  Peter Fredman
  Professor

  Postadresse: MINA, NMBU, Postboks 5003, 1432 Ås
  Besøksadresse: Rom S219, Sørhellinga, Høgskoleveien 12
  E-post: peter.fredman@nmbu.no
  Telefon: 67 23 16 52
Fagområde:
Naturbasert reiseliv, friluftsliv

Forskning:
 • Analyse av naturbaserte reiselivsbedrifter
 • Deltagelse i friluftsliv, etterspørsel og monitoring
 • Økonomiske effekter og verdier innen naturbasert reiseliv og friluftsliv
 • Reiselivsutvikling i verneområder

Ph.d. hovedveileder for:
 • Kathrin Jathe

Undervisning:
Emneansvarlig for:
Underviser også i:
        

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Postboks 5003
1432 Ås
Tlf: 67 23 17 00
E-post: mina@nmbu.no
Besøksadresse/varelevering:
Sørhellinga
Høgskoleveien 12, 1430 Ås