NMBU hovedside

MINA hovedside

 · Ansatte
  · Jan Vidar Haukeland

 · In English
 · En side opp


Oppdatert 07.03.2013
av O.W.Røstad
 

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)


  Jan Vidar Haukeland
  Professor

  Postadresse: MINA, NMBU, Postboks 5003, 1432 Ås
  Besøksadresse: Rom S213, Sørhellinga, Høgskoleveien 12
  E-post: jan.vidar.haukeland@nmbu.no
  Telefon: 67 23 17 17
Fagområde:
Naturbasert reiseliv

Forskning:
 • Reiselivsutvikling i verneområder (nasjonalparker)
 • Analyse av naturbaserte reiselivsbedrifter i Norge

Undervisning:
Emneansvarlig for:
 • REIS220 - Arbeidslivspraksis for masterstudenter i naturbasert reiseliv
 • REIS310 - Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode for naturbasert reiseliv, friluftsliv og naturforvaltning
Underviser også i:
 • REIS200 - Reiseliv
 • REIS202 - Introduksjon til masterstudiet i naturbasert reiseliv

      

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Postboks 5003
1432 Ås
Tlf: 67 23 17 00
E-post: mina@nmbu.no
Besøksadresse/varelevering:
Sørhellinga
Høgskoleveien 12, 1430 Ås