NMBU hovedside

MINA hovedside

 · Ansatte
  · Jan Bjerketvedt

 · In English
 · En side opp


Oppdatert 13.09.2012
av O.W.Røstad
 

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)


  Jan Bjerketvedt
  Førsteamanuensis

  Postadresse: MINA, NMBU, Postboks 5003, 1432 Ås
  Besøksadresse: Rom S357, Sørhellinga, Høgskoleveien 12
  E-post: jan.bjerketvedt@nmbu.no
  Telefon: 67 23 17 98
Fagområde:
Skogbrukets driftsteknikk

Forskning:
 • Skogsbilveier
 • Skogsdrift i bratt og vanskelig terreng

Undervisning:
Emneansvarlig for:
Underviser også i:
 • SKOG250 - Skogforvaltning - øvingskurs i tverrfaglig analyse

        

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Postboks 5003
1432 Ås
Tlf: 67 23 17 00
E-post: mina@nmbu.no
Besøksadresse/varelevering:
Sørhellinga
Høgskoleveien 12, 1430 Ås