NMBU hovedside

MINA hovedside

 · Ansatte
  · Espen Arestøl

 · In English
 · En side opp


Oppdatert 27.05.2015
av O.W.Røstad
 

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)


  Espen Arestøl
  Seniorrådgiver

  Postadresse: MINA, NMBU, Postboks 5003, 1432 Ås
  Besøksadresse: Rom S268, Sørhellinga, Høgskoleveien 12
  E-post: espen.arestol@nmbu.no
  Telefon: 67 23 17 25

Arbeidsområder:
 • Studieadministrativt arbeid
 • Studierådgivning
 • Sekretær og saksbehandler for
  • Undervisningsutvalget ved INA
  • Programgruppen for Naturforvaltning
  • Programgruppen for Naturbasert reiseliv
 • Medlem av
  • Programgruppen for Biologi
 • Markedsføring av instituttets bachelor- og mastergradsprogrammer
 • Ansvarlig for praktisk HMS arbeid
 • Undervisning på zoologiske feltkurs
 • Andre administrative oppgaver

Bakgrunn:

Cand.scient. i zoologi fra Universitetet i Oslo, 1995.
Hovedfagsoppgave: Home range, habitat selection and use of communal roosts by the hooded crow (Corvus corone cornix) during fall and winter.


    

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Postboks 5003
1432 Ås
Tlf: 67 23 17 00
E-post: mina@nmbu.no
Besøksadresse/varelevering:
Sørhellinga
Høgskoleveien 12, 1430 Ås