NMBU hovedside

MINA hovedside

 · Ansatte
  · Erik Trømborg

 · In English
 · En side opp


Oppdatert 13.10.2011
av O.W.Røstad
 

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)


  Erik Trømborg
  Professor

  Postadresse: MINA, NMBU, Postboks 5003, 1432 Ås
  Besøksadresse: Rom S301, Sørhellinga, Høgskoleveien 12
  E-post: erik.tromborg@nmbu.no
  Telefon: 67 23 17 96
Fagområder:
Fornybar energi, bioenergi, skogøkonomi

Forskning:
 • Markeder og verdikjeder for bioenergi
 • Råstofftilgang
 • Internasjonal handel med biomasse
 • Virkemidler
 • Skogsektor- og energimarkedsmodellering

Ph.d. hovedveileder for:
 • Eli Sandberg
       Samspill mellom elektrisk kraft og termisk energi i fremtiden

Undervisning:
Emneansvarlig for:
 • FORN200 - Energisystemer og teknologi
Underviser også i:
 • MINA100 - Energi, miljø og naturressurser

        

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Postboks 5003
1432 Ås
Tlf: 67 23 17 00
E-post: mina@nmbu.no
Besøksadresse/varelevering:
Sørhellinga
Høgskoleveien 12, 1430 Ås