NMBU hovedside

MINA hovedside

 · Ansatte
  · Douglas Sheil
   · Google profil

 · In English
 · En side opp


Oppdatert 04.04.2014
av O.W.Røstad
 

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)


  Douglas Sheil
  Professor

  Postadresse: MINA, NMBU, Postboks 5003, 1432 Ås
  Besøksadresse: Rom S367, Sørhellinga, Høgskoleveien 12
  E-post: douglas.sheil@nmbu.no
  Telefon: 67 23 17 83
Fagområde:
Tropisk økologi, skogdynamikk, forvaltning og bevaring av skog, overvåkning og taksering, humanfokusert taksering og forvaltning, etnobiology, sammenheng mellom vegetasjon og klima.

Forskning:
Vurdering, forvaltning og bevaring av tropisk skog
 • Hvordan forsvinning av dyr påvirker skogdynamikk
 • Hvordan skogkanter påvirker virveldyrs habitatbruk
 • Hvordan lokalbefolkningen oppfatter sine omgivelser, og hvordan dette kan brukes i bevaring
 • Hvordan landoverflaten påvirker nedbør
 • Taksering og overvåkning av skog og skogverdier

Ph.d. hovedveileder for:
 • Miguel Munoz Mazon
       Effekten av forstyrrelse og konkurranse på utbredelsen av planter langs høydegradienter i Costa Rica

Undervisning:
Emneansvarlig for:
 • ECOL300 - Naturvitenskapelig metode

        

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Postboks 5003
1432 Ås
Tlf: 67 23 17 00
E-post: mina@nmbu.no
Besøksadresse/varelevering:
Sørhellinga
Høgskoleveien 12, 1430 Ås