NMBU hovedside

MINA hovedside

 · Ansatte
  · Cathrine Glosli

 · In English
 · En side opp


Oppdatert 29.10.2009
av O.W.Røstad
 

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)


  Cathrine Glosli
  Seniorrådgiver

  Postadresse: MINA, NMBU, Postboks 5003, 1432 Ås
  Besøksadresse: Rom S273, Sørhellinga, Høgskoleveien 12
  E-post: cathrine.glosli@nmbu.no
  Telefon: 67 23 17 27

Arbeidsområder:
 • Markedsføring av instituttets bachelor- og mastergradsprogrammer
 • Informasjon om, og markedsføring av instituttets forskning
 • Studieveiledning
 • Sekretær og saksbehandler i instituttets undervisningsutvalg

Bakgrunn:

Master i tropisk økologi og naturforvaltning fra Universitetet for miljø- og biovitenskap, 2008.
Masteroppgave: Ungulate foraging and spatial vegetation distribution on termite (Macrotermes) mounds.


    

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Postboks 5003
1432 Ås
Tlf: 67 23 17 00
E-post: mina@nmbu.no
Besøksadresse/varelevering:
Sørhellinga
Høgskoleveien 12, 1430 Ås