NMBU hovedside

MINA hovedside

 · Ansatte
  · Anne Sverdrup-Thygeson
   · Publikasjonsliste

 · In English
 · En side opp


Oppdatert 18.10.2012
av O.W.Røstad
 

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)


  Anne Sverdrup-Thygeson
  Professor

  Postadresse: MINA, NMBU, Postboks 5003, 1432 Ås
  Besøksadresse: Rom S237, Sørhellinga, Høgskoleveien 12
  E-post: anne.sverdrup-thygeson@nmbu.no
  Telefon: 67 23 17 71
Fagområde:
Bevaringsbiologi, skogøkologi og bærekraftig skogbruk, fragmenteringseffekter og overvåkingsmetodikk for rødlistede arter, vedlevende insekters økologi.

Forskning:
 • Prosjektet Forvaltning av biodiversitet og økosystemtjenester i tid og rom
 • Prosjektet Arealer for Rødlistearter – Kartlegging og Overvåking (ARKO): Studier av artsmangfold i hule eiker; overvåkingsmetodikk for hule eiker og deres rødlistearter.
 • Effekter av skogbrukets miljøtiltak, som i prosjektet Hverdagshensyn eller reservater? Relativ betydning for biologisk mangfold av skogbrukets Levende Skog-hensyn, i forhold til betydningen av vernede skogområder. Studier av vedlevende sopp og insekter.
 • Prosjektet POLICYMIX: Økonomiske virkemidler for ivaretakelse av biologisk mangfold og økosystemtjenester i skog.

Ph.d. hovedveileder for:
 • Ross Wetherbee

Undervisning:
Emneansvarlig for:
 • NATF200 - Vern og forvaltning av norsk natur
 • NATF300 - Bevaringsbiologi
Underviser også i:
 • NATF300 - Bevaringsbiologi
 • REIS202 - Introduksjon til masterstudiet i naturbasert reiseliv
 • SKOG102 - Innføring i skogforvaltning
 • ZOOL220 - Insekter og edderkoppdyr
 • ZOOL300 - Økologisk entomologi

        

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Postboks 5003
1432 Ås
Tlf: 67 23 17 00
E-post: mina@nmbu.no
Besøksadresse/varelevering:
Sørhellinga
Høgskoleveien 12, 1430 Ås