NMBU hovedside

MINA hovedside

 · Ansatte
  · Andreas Brunner

 · In English
 · En side opp


Oppdatert 07.02.2013
av O.W.Røstad
 

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)


  Andreas Brunner
  Professor

  Postadresse: MINA, NMBU, Postboks 5003, 1432 Ås
  Besøksadresse: Rom S354, Sørhellinga, Høgskoleveien 12
  E-post: andreas.brunner@nmbu.no
  Telefon: 67 23 17 88
Fagområde:
Skogskjøtsel, skogproduksjon

Forskning:
 • Enkelttrebaserte vekstmodeller
 • Effekter av tynning på produksjonen
 • Effekter av plantetetthet på produksjonen
 • Beslutningsstøtte for hogstmaskinførere
 • Growth trends
 • Blandskog

Ph.d. hovedveileder for:
 • Silke Houtmeyers

Undervisning:
Emneansvarlig for:
        

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Postboks 5003
1432 Ås
Tlf: 67 23 17 00
E-post: mina@nmbu.no
Besøksadresse/varelevering:
Sørhellinga
Høgskoleveien 12, 1430 Ås